Bibliografie

 

 

Abrahams, Frits. Het bestaan is een ernstige aangelegenheid. Elsevier, 6-6-61987. (over J.P.Rawie).

 

Alloway, Lawrence. Roy Lichtenstein. New York, 1981.

 

Ameline, J.P. Les Nouveaux Réalistes. Paris, 1992.

 

Auwera, Fernand. C.Buddingh. Nijmegen-Brugge, 1980.

 

Bailey, Elisabeth. Pop Art. London, 1976.

 

Bakker, Siem, en Theo Vos. Over een tevreden lach van Andreas Burnier. Amsterdam, 1981.

 

Bastian, H. en J.Simmen. Joseph Beuys: Zeichnungen, Tekenin­gen, Drawings. Berlin, 1979.

 

Beeren, W.A.L. Actie, werkelijkheid en fictie in de kunst van de jaren '60 in Nederland. Den Haag, 1979.

 

Bernlef, J. en K.Schippers. Een cheque voor de tandarts. Amsterdam, 1967.

 

Bibep. Mensje van Keulen. In: Vrij Nederland, 4-9-1982.

 

Bibep. Lodewijk de Boer: "De houding van de gekwelde kunste­naar is mij vreemd. Maar ze trekken de aandacht, dat is de trend." In: Vrij Nederland, 23 april 1983.

 

Bloem, Rein. Het eeuwig heden van H.C.ten Berge. In: Vrij Nederland, 4-4-1981.

 

Boheemen, Christel van. Het Amerikaanse Post-modernisme. In: De Gids, nr.6, 1983, pp.478-482.

 

Bos, Ben. In gesprek met Jos Ruting. In: Podium, jrg.23, nr.9, 1969.

 

Boudaille, G. Jasper Johns. Recklinghausen, 1991.

 

Bouniort, J. Yves Klein. Paris, 1983.

 

Bousset, Hugo. Woord en schroom. Brugge, 1977.

 

Bousset, Hugo. Joyce en Co: Gulden snede van Reve. In: Nieuw Vlaams tijdschrift, jrg.33, nr.6, november-december 1980, pp.966-975.

 

Breedveld, Ad. Bekeringsverhaal Ewald Vanvugt: Goede vond­sten, slecht uitgewerkt. Nieuwsblad van het Noorden, 23-6-1972.

 

Brink, H.M.van den. Een stijfkop en een mysticus. Oek de Jong over vrouwen, literatuur en het kamp der weldenkenden. In: NRC Handelsblad 12-7-1985.

 

Bzzletin. jrg.8, nr.75, april 1980, Gerrit Komrij-nummer.

 

Bzzletin. jrg.8, nr.76, mei 1980, K.Schippers-nummer.

 

Bzzletin. jrg.12, nr.117, juni 1984, Bernlef-nummer.

 

Bzzletin. jrg.13, nr.126, mei 1985, W.F.Hermans-nummer.

 

Bzzletin. jrg.14, nr.135, april 1986, Harry Mulisch-nummer.

 

Bzzletin. jrg.17, nr.159, oktober 1988, Burnier-nummer.

 

Bzzletin. jrg.20, nr.179, oktober 1990, A.F.Th.van der Hey­den-nummer.

 

By, Henry de. Het lijden van Joost Zwagerman. In: HP/De Tijd, 18-10-1991.

 

Calis, Piet. Gesprekken met dichters. Den Haag, 1964.

 

Calis, Piet, F.P.Huygens en B.W.E.Veurman. Het spel en de knikkers. Kernboek 2. Literatuurgeschiedenis van 1880 tot heden. Amsterdam, 1984.

 

Campen, Steven van. Perspectief. Nederlandse Literatuur, Zeist, 1983.

 

Cartens (red.), Daan. Over Ward Ruyslinck. Beschouwingen en interviews. 's Gravenha­ge 1982.

 

Cathcart, L.L. American Painting of the 1970s. Buffalo, Al­bright-Knox, 1978.

 

Ceulaer, José De. Elf twintigers. 's Gravenhage/Rotterdam, 1971.

 

Deel, Tom van, Nicolaas Matsier en Cyrille Offermans. Het literaire klimaat 1970-1985, Amsterdam, 1986.

 

Dekker, Sjouke B. Gerard Nijenhuis: "ik blijf buitenstaander. Het is een soort onrust in mij, de angst voor binding." In: Maaandblad Drenthe, nr.2, 1984.

 

Diepstraten, Johan, en Sjoerd Kuyper. Het nieuwe proza, Inter­views met jonge Neder­landse schrijvers. Amsterdam, 1978.

 

Diepstraten, Johan. Over Gerrit Komrij. 's Gravenhage, 1982.

 

Diepzee, jrg.10, nr.1, september, 1992. Bijdragen over Mensje van Keulen.

 

Dimensie, jrg.5, 1980-81, nr.4, augustus 1981. Jacques Hame­link-nummer.

 

Dinaux, C.J.E. Gegist Bestek, dl. 3. Auteurs van nu. Amster­dam, 1969.

 

Doorman, Maarten. Eeuwigheid is een gevaarlijk goedje. De fascinerend klassieke gedichten van Jean Pierre Rawie. In: Vrij Nederland, 27 januari 1990.

 

Dubois, Pierre H. Het Engagement getoetst. In: Libertinage, jrg. 1951, aflevering 3, pp.173-184.

 

Dijk, Ton van. Dichter Bart Chabot. Haagse Post, 20-11-1981.

 

Eeten, Peter van. Documentaire van een gedroomd verbond. NRC 1-3-1969. (over A.M.Dhondt)

 

Ekkers, Remco. Finale: Popcorn en spinneweb. In: Poëziekrant, nr.5, 1981.

 

Elshout, Ron. Met terugwerkende kracht. Een ingang tot de gedichten van Hans Faverey. In: Bzzletin, jrg.12, nr.109, oktober 1983.

 

Fens, Kees. De gevestigde chaos. Amsterdam 1966, pp.177-181 (over het Sadistisch Universum van W.F.Hermans).

 

Fontijn, Jan. Burniers Pleidooi voor androgynie. Voorkomt het vrouwelijke de onder­gang? Vrij Nederland, 28-4-1979.

 

Frauwenfelder, C. Dichter C.O.Jellema. Op zoek naar de werke­lijk­heid. In: Amersfoortse Courant, 4-3-1967.

 

Frith, Simon, and Howard Horne. Art into Pop. London and New York, 1987.

 

Garrel, Betty van. De verzoening van Hans Verhagen. In: NRC Handelsblad, 21-8-1971.

 

Garrel, Betty van, en K.Schippers. Schilder/dichter Armando. In: Haagse Post, 13-4-1974.

 

Gaugh, H.F. Willem de Kooning. New York, 1983.

 

Gide, André. Litterature engagée. Parijs, 1950.

 

Goedegebuure, Jaap. Is het litaraire engagement definitief verdwenen nu de grijze Revisor-generatie plaats gemaakt heeft voor een rebellen-club? In: Haagse Post, 2 december 1989, pp.65-68.

 

Graevenitz, Antje von. De daden van twee ongelijke broers. In: Toneel Teatraal, 1975, nr. 8/9.

 

Graevenitz, G.von, and N.Dilworth. Pier + Ocean. Con­struction in the art of the 70ies. Deventer, 1980.

 

Gregoor, Nol. In gesprek met Harry Mulisch. Amsterdam 1965.

 

Gringhuis, Hildbrand. De Popdichters. Bulkboek, nr.122, jrg.11, Utrecht, 1982.

 

Hageraats, Koos. Verspilling van talent. Joost Zwagerman en het postmodernisme. In: De Tijd, 19-5-1989.

 

Hahnloser-Ingold, M. Pandämonium - Jean Tinguely. Bern, 1988.

 

Hart, Maarten 't. Dialoog ober Treitertrends. In: Vrij Neder­land, 23-10-1976.

 

Hofland, Henk. Interview met de redactie van De Nieuwe Stijl. In: Barbarber, nr.84, april 1971.

 

Hofland, H.J.A. Het Barend Servet Effect. Teksten van en reflecties op vijf shows van de VPRO. Amsterdam, 1973.

 

Honisch, D. Günther Uecker: Eine Retrospektive. München, 1993.

 

Huisman, Joke. Een slechte reputatie en een goede afzet: publikaties van en over Hannes Meinkema. In: Lover, jrg.7, nr.1, maart 1980, pp.16-18.

 

Jahn, W. Die Kunst von Gilbert & George, oder eine Asthetik der Existenz. München, 1989.

 

Janssens, Marcel. Wurgtechnieken volgens Ward Ruyslinck. In: Dietsche Warande & Belfort, jrg.126, nr.5, juni 1981, pp.368-372.

 

Jensen, A. Paintings and diagrams from the years 1957-1977. Buffalo, Albright-Knox, 1978.

 

Jessurun d'Olivera, H.U., Jan Cremer: kruimeltjes avonturen. Vervolg. In: Literair Lustrum 2, Amsterdam, 1978, pp.127-132.

 

Jouffroy, Alain. Une révolution du régard. Parijs, 1964.

 

Kaleis, H. Mulisch' dubbelzinnige verhouding tot de vernieti­ging. Gevolgd door een portret van Harry als revolutionair. In: Tirade, jrg.13, nr.148, juni 1969, pp.318-334.

 

Knuvelder, Gerard. Handboek tot de moderne Nederlandse Letter­kunde. 's Hertogen­bosch, 1964.

 

Kraemer, Rudolf-Dieter (Hrsg). Musik und Bildende Kunst. Essen, 1990.

 

Kritisch Denkers Lexicon, Alphen aan den Rijn-Brussel, 1986.

 

Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige Literatuur na 1945. Alphen aan den Rijn-Brussel-Groningen, 1980.

 

Kuhn, A. Zero: eine Avantgarde der sechziger Jahre. Berlin, 1991.

 

Kuipers, Ronald. Kunstgreep. Overzicht van de kunst en cultuur in Nederland na 1945. Groningen, 1991.

 

Kusters, Wiel. Een tuin in het niks. Vijf opstellen over Gerrit Kouwenaar. Amsterdam, 1983.

 

Langenbach, Laurie. Kees van Kooten, mensoloog. In: Het Pa­rool, 26-3-1982.

 

Ligtvoet, Frank. De bovenwereld van C.O.Jellema. In: De Volks­krant, 15-8-1986.

 

Linse, Henk. Popdichter Ton Lebbink en de eigen aanpak. In: Provinciale Zeeuwse Courant, 27 januari 1983.

 

Maur, K.von. Oskar Schlemmer. München, 1982.

 

Mertens, Anthony. 28 juni 1969: Première van de opera Recon­structie - Het politiek-maatschappelijk klimaat in de jaren zestig. In: M.A.Schenkeveld-van der Dussen (hoofdred.), Neder­landse literatuur, een geschiedenis, Groningen 1993.

 

Moor, Wam De. Hans Faverey: dichten als spel vol ernst. In: De Tijd, 5-8-72.

 

Moor, Wam de. Wilt u mij maar volgen? Kritieken en profielen over het proza van de jaren zeventig. Amsterdam, 1980.

 

Moor, Wam de. A.F.Th.van der Heyden als de jonge Zola van onze letterkunde. In: De Tijd, 17-2-1984.

 

Murken, A.H. en  C.Murken-Altrogge. Vom Expressionismus bis zur Soul and Body Art. Moderne Malerei für Ensteiger. Köln, 1985.

Neefjes, Annemiek. Literatuur als tegenoffensief. In: Vrij Nederland 16-11-1996.

 

 

Noordzij, Nel. Ik Jan II: een echt boek: een vrouw over Ik Jan Cremer. In: Elsevier, 11-2-1967.

 

Nuis, Aad. Het anti-politieke sentiment van Jos Ruting. In: Haagse Post, 7-8-1976.

 

Nuis, Aad. Over Renate Rubinstein. In: Ons Erfdeel, jrg.30, nr.4, september/oktober 1987, pp.483-486.

 

Nuis, Aad, Jaap Goedebuure en Jos Borré. Een jaar boek. Over­zicht van de Vlaamse en Nederlandse literatuur in 1988. Am­sterdam/Antwerpen, 1988.

 

O'Brien, Connor Cruise. Albert Camus, Amsterdam, 1971.

 

Oudvorst, A.F.van. Over Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong. Amsterdam, 1984.

 

Parsy, P.H. Art minimal. Paris, 1992.

 

Pears, David. Ludwig Wittgenstein. Amsterdam, 1973.

 

Peene, Bert. De gang van het midden. In: Heere Heeresma, Een dagje naar het strand. Amsterdam, 1986, Bulkboek.

 

Peeters, Carel. Een nomade onderweg op zijn filosofische machi­ne. In: Vrij Nederland, 21-12-1991. (over Dirk van Weelden).

 

Peeters, Carel. Flaubert lacht, Flaubert huilt. In: Vrij Nederland, 16-11-1996.

Phaff, Johan. Wollt Ihr die totale Poesie? In: Vrij Nederland, 14-5-1966.

 

Piryns, Piet. De dichter Jean Pierre Rawie over het cliché van de ontmoeting tussen Eros en Thanatos. In: Vrij Nederland 6 juni 1987.

 

Rotzler, Willy. Objekt Kunst. Von Duchamp bis zur Gegenwart. Köln, 1981.

 

Rothuizen, William. Hoe Jan Cremer de wereld veroverde. Haagse Post 24-12-1983.

 

Rover, Frans de. juni 1970: Peter Andriesse, Here Heeresma, George Kool en Hans Plomp publiceren het 'Manifest voor de jaren zeventig' - De jaren zeventig. In: M.A.Schenkeveld-van der Dussen (hoofdred.), Neder­landse literatuur, een geschiede­nis, Groningen 1993.

 

Rover, Frans de. Angsthazen en herauten. Het Nederlands proza. In: Vrij Nederland, 17 november 1979.

 

Rutgers, Wim. Edgar Cairo's verzamelde poëzie. In: Ons Erf­deel, jrg.28, nr.2, maart-april, 1985, pp.256-258.

 

Schippers, K. Het engagement van Wim T.Schippers. Bevalt er iets niet? Dan meteen ruzie. In: NRC Handelsblad, 28-9-1979.

 

Sijtsma, Bernhard. Het warme jongensgevoel bij Ben Borgart. In: Elseviers Magazine, 8-9-1979.

 

Soudijn, Karel. Nieuw werk van Ewald Vanvugt. Uit liefde voor alles. NRC 7-5-1971.

 

Stroman, Ben. "Modern" toneel. In: Moderne literatuur, Wasse­naar, 1969.

 

Surinaamse schrijvers en dichters, Amsterdam, 1989.

 

Tindemans, Carlos. Een waarheid als een glazen oog. Lodewijk de Boer als toneelauteur. In: Streven, oktober 1970, pp.60-69.

 

Tomkins, Calvin. De wereld van Marcel Duchamp. Amsterdam, 1970.

 

Vaizey, M. Christo. Recklinghausen, 1990.

 

Vegt, Jan van der. Neo-romantische poëzie in Nederland. In: Nieuw Vlaams tijdschrift, mei/juni, 1982, pp.376-392.

 

Vlaamse Gids, jrg.63. nr. 5, 1979. Gerrit Kouwenaar-nummer.

 

Vlaamse Gids, jrg.67, nr.2, maart-april, 1983. Jef Geeraerts-nummer.

 

Vogel, Wim. Een spoor van schoonheid. Astère Michel Dhondts romanti­sche kwellingen van vlees en geest. Vrij Nederland, 28-4-1990.

 

Walker, J.A. Kunst seit Pop Art. München/Zürich, 1975.

 

Wilms, Gerriet. Mysticus Nijenhuis op de grens van droom en werkelijkheid. In: Maandblad Drenthe, augustus, 1987

 

Wilson, S. Pop Art. München/Zürich, 1975.

 

Yakush, M. Rauschenberg overseas culture interchange. Washing­ton, 1991.

 

Yang. Tijdschrift voor literatuur en kommunicatie. Jrg.9, nr.49-50, juli 1973. Jef Geeraerts-nummer.

 

Zoest, Aart van. De interpretatie van de wereld volgens W.F.Hermans. In: Bzzletin, jrg.10, nr.88, september 1981, pp.57-63.

 

Zwagerman, Joost. Verzot op werkwoordelijke uitdrukkingen. Bonkige strofen van Bart Chabot. In: Vrij Nederland 30-11-1985.

 

Zwart, Helen de. Schrijven over de binnenkant van mensen: een gesprek met Hannes Meinkema. In: Literama, jrg.15, nr.2, juni 1980, pp.46-55.