logo3

Thomas Mann

 

BaasOVER DIT BOEK:
Baas en hond is een subtiel meesterwerkje, een idylle, van Thomas Mann over de relatie tussen mens en hond. De baas is in dit geval Thomas Mann, die tot op zijn oude dag met honden in de weer is geweest. Thomas Mann hield van zijn hond. Herr und Hund staat geheel in het teken van zijn geliefde viervoeter Bauschan, die altijd rustig ligt te wachten tot zijn baasje bepaalt wat er gaat gebeuren. De baas bepaalt de koers van zijn leven, maar deze predestinatie maakt de hond juist ook weer vrij. Met ongehoord humoristische ondertoon zet Thomas Mann in dit boek het feitelijke karakter van de hond neer. Thomas Mann heeft dit boek wel een idylle genoemd, het geen voldoende zegt over zijn verhouding tot zijn trouwe huisdier.
Een ontzaglijk vertederend boek. Alfred Krans, die eerder Hesse voor Aspekt vertaalde, verzorgde de vertaling van dit boek. Lees meer >

 

 

 

 

HESSE

GESC

Lees meer >

 

HERMANN HESSE :


DE TERUGKEER VAN ZARATHOESTRA.

 

terug

OVER DIT BOEK:
De terugkeer van Zarathoestra is het antwoord van Hermann Hesse op het politiek radicalisme van zijn tijd. Zowel de dogma's van rechts als links worden door Hermann Hesse tegen het licht gehouden en ontdaan van elke vorm van mystificatie. Het resultaat is een uiterst verrassend en relativerend boek dat zeker ook in onze huidige gespannen tijd van grote waarde is. Robert Jungk typeerde het dan ook als een visionaire blik, welke verder gaat dan de waan van de dag. Het geeft het individu een handreiking om zich te weer te stellen tegen revolutionaire programma's en functionarissen. Alfred Krans vertaalde dit boek, dat onder de titel Zarathustras Wiederkehr bij uitgeverij Suhrkamp verscheen, voor de Nederladnse lezers. Het boek komt op een goed moment nu de interesse voor Hermann Hesse zowel nationaal als internationaal weer snel groeiende is. Volker Michels

 

lees meer >

 

HERMANN HESSE:

 

FRANCISCUS VAN ASSIS1

 

assis

Over dit Boek
In de middeleeuwen was de roomse kerk, als heerseres van de wereld, meer bezig met bewapeningen, bondgenootschappen, ban en straffen dan met de vrede van de zielen. Onder de verontruste volkeren ontstond grote nood en overal traden nieuwe leraren en gemeenschappen op, die vaak met verachting van hun leven weerstand boden aan de zware vervolgingen van de kerk. In Umbrië raakte een onbekende jongeman in gewetensnood en besloot in grote deemoed een trouwe volgeling van de Heiland te worden. Dit was Giovanni Bernardone, genaamd St.Franciscus van Assisi, die voor zijn duizenden volgelingen tot in onze dagen een bron van vernieuwing en liefde is gebleven.  Zo worden de laatste tijd overal in Europa Franciscaanse lekenorden opgericht, die zich door Franciscus laten inspireren, omdat hij zo dicht mogelijk bij de boodschap van het evangelie probeerde te komen. Ook voor de Duitse Nobelprijswinnaar Hermann Hesse werd Franciscus een bron van troost en geestelijke verjonging en tot een blijvende inspiratie van zijn leven en werk. Zijn kleine monografie, die 80 jaar lang niet meer verkrijgbaar was en zijn andere artikelen over Franciscus zijn nu gebundeld in dit boek. Alfred Krans, die eerder werk van Hesse voor Aspekt vertaalde, verzorgde ook deze keer de vertaling. Lees meer

 

HERMANN HESSE

 

MIJN POLITIEKE GEWETEN.

EEN KEUZE UIT DE POLITIEKE GESCHRIFTEN 1914-1962

 

mijn politiekeOVER DIT BOEK:
Hermann Hesse, die in 1946 de Nobelprijs voor de literatuur kreeg, heeft in zijn politieke geschriften de actuele gebeurtenissen van zijn tijd zeer betrokken en vooruitblikkend gevolgd en is er in geslaagd, ondanks alle protectionistische pogingen van politieke partijen en belangengroeperingen, zijn onafhankelijke oordeel te bewaren. Ze vormen in feite het exacte spiegelbeeld van zijn romans, vertellingen, sprookjes en gedichten. Zijn politieke ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij vrijwillig naar Zwitserland was geëmigreerd, vormen de basis voor zijn engagement, net zoals zijn supranationale afkomst en zijn buitengewone drang naar zelfbeschikking. Van zijn totale immuniteit tegenover modes en opgeblazen politieke, actuele en journalistieke domheden kunnen we nog steeds belangstellend veel leren. Dit boek werd vertaald door Alfred Krans. Lees Meer

 

HERMANN HESSE:

OVER LITERATUUR

 

OVER LITERATUUR OVER DIT BOEK:
Er is nauwelijks een schrijver die zo veel heeft gelezen als Hermann Hesse (1877-1962) en tegelijkertijd zo veel lezers heeft bereikt met zijn boekbesprekingen over de wereldliteratuur uit het eerste tijdvak van de vorige eeuw. Daarvan getuigen talrijke essays, beschouwingen en opstellen over zinvolle en onzinnige literaire ontwikkelingen, over het boek als sleutel tot kennis, als verrijking en intensivering van het eigen leven en beleven. In 1946 won Hesse de Nobelprijs voor de literatuur. Dit boek geeft voor het eerst een verzameling diepzinnige artikelen van Hesse over de literatuur, aangevuld met talrijke stukken, die niet in zijn Verzamelde Werken zijn opgenomen.
‘Boeken zijn er niet om mensen die niet in staat zijn om te leven, een goedkoop en bedrieglijk surrogaatleven te verschaffen. Integendeel, boeken hebben pas waarde, als ze naar het leven voeren en het leven dienen en er nuttig voor zijn, en ieder leesuur is verspild, waaruit niet een vonk van kracht, een besef van verjonging, een zweem van nieuwe frisheid voor de lezer ontstaat. Lees Meer

 

Het is je PlichtAan een jongeman die zoiets als een “gids” zoekt Chantarella, winter 1930 Je brief krijg ik in het hooggebergte, overwerkt en zeer toe aan ontspanning. Ik kan dus alleen kort antwoorden. Het is geen reden om te vertwijfelen. Als je ervoor bent geboren, een eigen en geen alledaags leven te leiden, zul je de weg naar een eigen persoonlijkheid en naar een eigen leven ook vinden, hoewel het een lange weg is. Als je er niet voor bent bestemd, als de kracht niet voldoende is, zul je vroeger of later moeten resigneren en zullen de moraal, de smaak en het gedrag van de algemeenheid zich aansluiten..leesmeer..>

 

Jaargang Ik leerde Ferd kennen, toen hij zes jaar was. Hij nam in onze school een bijzondere plaats in. Zijn intellect, door zijn reizen en de omgang met zijn vader vroegtijdig gewekt, garandeerde hem een superioriteit, die goed paste bij zijn zwijgzame aard. In de denktank van onze klas was er niets, wat Ferd niet kende. Het imponeerde ons geweldig, als hij op zijn smalle schoolatlas met een rood potlood de routes van zijn reizen intekende. Rondom de jongen stapelde onze fantasie alles op, wat wij over vreemde landen droomden..leesmeer..>>

 

 

Vandaag kwamen we de hele dag niet uit de mist. Een soort blindheid overviel mijn ogen en toen we na vier uur in Korzmás aankwamen, merkte ik een vervloeien van het buitenste en binnenste gezicht, waarvan ik met een goed geweten verslag doe, omdat de geest vrij bleef en gelaten naar de misleiding keek. Ik had me met iemand met kapotte voeten bezig gehouden, vond mezelf ten slotte alleen op de straat terug en zocht op een geitenpad mijn onderkomen, waarvan men me had aangeduid hoe ik er moest komen. Toen ik een keer bleef staan, om de weg te vinden, hoorde ik een geruis in de buurt; het klonk als de fontein voor het huis van mijn moeder in G. en meteen kwamen de weg, het hek en de bomen in de mist me bekend voor....leesmeer.>>

 

Je hoort niet zelden de woorden: een dichtwerk is met figuurlijke uitdrukkingen verfraaid, rijk aan beelden. Dit moet een foute opvatting teweegbrengen, alsof de beelden – metaforen –hoogstens iets overbodigs zijn, aan de eigenlijke stof, waaruit het gedicht bestaat, uiterlijk vastgehecht. Maar de oneigenlijke, de figuurlijke uitdrukking is juist de kern en essentie van alle poëzie: ieder dichtwerk is door en door een geheel van oneigenlijke uitdrukkingen.

leesmeer

 

Luderdorff

Ludendorff

Lees meer >

 

Franz Joseph I

KarlTschuppik2

Lees meer >

 


logo3

 

 

 

Thomas Mann

Hermann Hesse